- PRO TEAM -

 

 • NICOLAS CAILLOU

  (Founder)

 • ALEX BEAUMONT

  (Tester)

 • SOUFIAN HASSOUNI

  (Freestyle)

 • CLOTAIRE MORIN

  (Freestyle)

 • YO ROZYCKI

  (Freestyle)

 • NATHAN SICALLAC

  (Freestyle)

 • GEOFFREY MASCARELL

  (Foil & Race)

 • NICO RAFFI

  (Strapless Freestyle)

 • TIM BERLIOZ

  (Freestyle)